CBS De Finne in Aldeboarn!

CBS de Finne is een gemoedelijke en enthousiaste dorpsschool waar alle kinderen welkom zijn. Onze leerlingen komen uit een dorp waar mienskip belangrijk is. Wij geven onze leerlingen dan ook mee dat respect, vertrouwen en harmonie belangrijke kernwaarden zijn. 

Onze school heet CBS de Finne. De ‘finne’ is het weiland dat het dichtst in de buurt ligt van de boerderij. De boer kan hier het beste toezicht houden op dieren die extra zorg nodig hebben en op het jongvee. Op deze manier willen wij op CBS de Finne aan alle kinderen een veilige plaats bieden waar ze zich in hun jonge jaren goed kunnen ontwikkelen om later de wereld in te gaan. In ons logo komt dit terug. 

Het onderwijs op onze school is passend en divers. Wij bieden alle leerlingen een gedegen onderwijsaanbod voor een optimale ontwikkeling en stimuleren alle leerlingen zich te ontwikkelen. Sommigen met extra ondersteuning, anderen met meer uitdaging. Op ons ruime schoolplein met veel groen is genoeg te ontdekken en er is ruimte om te bewegen. We bieden kinderen een veilige plek, waar ze zichzelf kunnen zijn, fouten mogen maken en hun talent mogen laten zien. Kortom; een plek waar je plezier kunt hebben. 

Wilt u onze school beter leren kennen? U bent altijd welkom om binnen te stappen en/of een afspraak te maken. Dan proeft u de onderwijssfeer waarin wij werken en kunt u praten met de mensen en kinderen die de school het beste kennen. Graag tot ziens bij ons op CBS de Finne!

Laatste nieuws

Info over kinderopvang Uw kind aanmelden