Kinderopvang

De kinderopvang in Aldeboarn wordt ingevuld door Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Kinderen kunnen voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht.
De Bso is er dagelijks van 14:30 tot 18:30 en op de lange middagen (vrijdag en woensdag) vanaf 12 uur. De kinderen worden door de opvang  opgehaald van school.
De voorschoolse opvang is er dagelijks van 7 tot 8:30 uur en de kinderen worden door de opvang naar school gebracht.

Kunst, cultuur en sport

Talentontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers binnen ons pedagogische beleid. Daarom bieden we een TOP-arrangement aan waarin verschillende scholen, die gebruik maken van onze buitenschoolse opvang,meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. Denk hierbij aan koken, knutselen, een typecursus of animaties maken.

Praktisch

Elke dag ontbijten we tussen 7:30 en 8:00 uur.Op lange middagen – denk aan de woensdag – lunchen de kinderen samen met hun begeleiders. Ook na schooltijd zorgen wij voor wat lekkers. De kinderen hoeven dus niets mee te nemen.
Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft 4 voordelen, namelijk:
1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
2. Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
3. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
4. De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.
In de opvanglokalen van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer en in aparte ruimtes – voor rust enconcentratie – is ruimte om huiswerk te maken.

Contact

Kindcentrum Aldeboarn zit gevestigd in dorpshuis de Jister. Behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Baukje Brugman.

Kindcentrum Aldeboarn
Skoallereed 2
8495 KJ Aldeboarn

Email: brugman2@kinderopvangfriesland.nl
Telefoonnummer: 06-13382752