Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) en is breder vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hun wettelijke bevoegdheden staan in reglementen beschreven.

Taken MR

De medezeggenschapsraad heeft onder meer als taak: 

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende schoolse zaken aan het bestuur.
  • Instemmen met bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur.

Leden medezeggenschapsraad CBS de Finne

De MR bestaat uit ouders en personeel. 
Oudergeleding:
Albert Nijholt (voorzitter)
Nynke Bouma (secretaresse)                            mr-definne@pcboleeuwarden.nl
Meedenkende ouders:
Marloes Zwaagstra en Ina van den Berg - Bouma

Personeelsgeleding:
Marianne Westra
Wieke de Jong