Ons onderwijs

Op een mooie plek in het dorp Aldeboarn, met een ruime speelplaats voor de kinderen en omringd door veel groen, vindt u christelijke basisschool ‘de Finne’. Hier staat uw kind gedurende zijn of haar basisschooljaren centraal. Als Finne-team bieden we elke leerling op zijn of haar niveau een gedegen onderwijsaanbod en een optimale ontwikkeling.

In de school werken wij in vier combinatiegroepen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8). De gemiddelde groepsgrootte is rond de 20 leerlingen. 

Basis op orde

Goed kunnen lezen en rekenen is essentieel voor kinderen. Een goede basis rondom taal, lezen en rekenen zorgt voor een optimale ontwikkeling op andere gebieden en daarbij een stevige basis voor de toekomst. Door goed te kijken naar wat de kinderen nodig hebben proberen we dit zo optimaal mogelijk af te stemmen op hun behoeften. 

Onderwijs maken we samen

Wij vinden het welbevinden van onze leerlingen een belangrijke voorwaarde: je prettig en op je gemak voelen, maakt dat je je kunt ontwikkelen. We vragen daarom ouders om met ons onderwijs te maken, in de ondersteuning en begeleiding. We zien in de verschillende verenigingen, scholen/opvang en de kerk goede partners om ons onderwijs vorm te geven en te versterken. De samenwerking is een meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. 

Talent ontwikkelen

Ieder kind is uniek en heeft talenten. Deze willen we zien, gebruiken en ontwikkelen. We voeren kindgesprekken, gebruiken portfolio’s en praten met kinderen over wat ze willen bereiken. We onderwijzen kennis en geven ruimte voor creatieve en praktische toepassingen van de lesstof. 

Duurzaam

We leiden kinderen op voor de wereld van morgen, zonder vandaag uit het oog te verliezen. We hechten waarde aan duurzaamheid en gezamenlijkheid; goed omgaan met elkaar, onszelf en de samenleving/omgeving. De leerling van nu, als wereldburger van de toekomst.