Onze visie

Missie

Wij willen op een stimulerende en inspirerende manier onderwijs geven om een goede basis te ontwikkelen voor het leven in de toekomstige maatschappij. Dit doen we vanuit een Christelijke identiteit en in een veilige omgeving. 

Kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijke waarden voor onze school. Op basis van deze waarden nemen wij besluiten en richten wij ons onderwijs in. Onze kernwaarden zijn:

·         Respect 
·         Enthousiasme en plezier
·         Authentiek zijn
·         Groei en ontwikkeling
·         Communicatie

Visie

Een inspiratie voor de volgende generatie

Wij vinden het welbevinden van onze leerlingen een belangrijke voorwaarde: je prettig en op je gemak voelen, maakt dat je je kunt ontwikkelen. Er is een eigen verantwoordelijkheid naar het leren, gedrag of omgang met elkaar. We leren de kinderen naar zichzelf te kijken. Respect en waardering voor de ander is hierbij belangrijk.

Ieder kind heeft talenten en deze willen we zien, gebruiken en mogelijk ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen geaccepteerd worden. Kinderen mogen bij ons zichzelf zijn, authentiek zijn. Ieder kind is uniek.

We zorgen op onze school voor een doorgaande lijn van groei en ontwikkeling van groep 1 tot en met 8. Samen met leerlingen en ouders kijken we naar wat er nodig is. We betrekken leerlingen hierbij door kindgesprekken te voeren en door de sociaal emotionele lessen die we geven. Op deze manier kunnen kinderen groeien en zorgen we voor enthousiasme en plezier in het leren.

Door een goede overlegstructuur met ouders vormen we samen een goede basis voor ontwikkeling van het kind. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Wij gaan uit van de driehoek ouder-leerkracht-kind en zorgen voor vertrouwen en transparantie.