Oudercommissie

Op CBS de Finne hebben we een oudercommissie die ondersteunt in projecten, vieringen (Kerst/Pasen), onderhoud, klussen, etc. Elk jaar zijn activiteiten als het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het versieren van de school, de projectweek, knutselen, sport- en speldagen, uitstapjes enzovoort niet mogelijk zonder de enthousiaste hulp van ouders.

Taken Oudercommissie

De OC speelt hierbij een belangrijke rol door mee te denken en te doen, maar ook financieel, middels de ouderbijdrage. Elk jaar wordt door de OC een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd om activiteiten te betalen, waarvoor de school geen vergoeding van het ministerie krijgt, omdat ze vaak niet tot het gewone lesprogramma behoren (Sinterklaas, vieringen, museum-/theaterbezoek, sportdag, etc.). Deze vrijwillige bijdrage wordt geïnd en beheerd door de OC. 

Tijdens het schooljaar vragen wij aan de ouder(s) een vergoeding voor de deelname aan het schoolreisje of kamp.

Leden oudercommissie de Finne

Bertine de Ruiter (voorzitter)
Aukje Gatsma (secretaresse)                                  oc-definne@pcboleeuwarden.nl
Eric Sonneveld (onderhoud/klussen)
Cobi Heerma (penningmeester)
Henja Kinderman (overig lid)

Vanuit het team zijn Marjolein Teitsma en Eeke Bosma betrokken bij de OC.